اسامی قبولی کلاس نجات غریق درجه ۲ اسفندماه ۹۵ اقایان


أسامي قبول شدگان نجات غريق درجه ٢


نمرات شرکت کنندگان کلاس ابدرمانی


 

هیت نجات غریق و غواصی استان کرمان:

 

باسلام     احتراما اولین دوره کلاس امادگی نجات غریق شهر کرمان ویژه اقایان

 

تاریخ  :  ۵  و  ۷  اردیبهشت

 

مکان   : استخر مروارید

 

زمان   : ۸/۳۰  صبح

 

مدارک: فیش واریزی مبلغ ۱۳۰هزار تومان  بحساب هیت نجات غریق و غواصی کارت بیمه ورزشی بنام هیت

 

نجات غریق و غواصی  دو قطعه عکس ۳×4


-احتراما با توجه به درخواست شهرستان رزند در خصوص برگزاری کلاسهای امادگی به اطلاع ناجیان غریق در

شهرستانهای راور و زرند و دیگر شهرستانهای مجاور میرساند که یک دور کلاس در هفته های اینده دراین

شهرستان برگزار میگردد.

لذا تاریخ دقیق و محل برگزاری در پیامهای بعدی به اطلاع خواهد رسید .

                                                                                     روابط عمومی هیت نجات غریق استان