شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

                      


 جلسه اختتامه جشنوار شنا فرزندان جامعه ای کاری با حضور ریاست محترم انجمن

ورزش کارگری جناب  اقای نخعی و ریاست محترم هیت شنا جناب اقای کریمی

و ریاست محترم هیت نجات غریق و رئیس هیت انجمن شنا اقای جواد پذیرفته برگزار

گردید.